READY

Počítače Sinclair ZX Spectrum+

Na úspech modelu ZX Spectrum nadviazala v roku 1984 inovovaná verzia ZX Spectrum+ s modernejším dizajnom a pamäťou RAM 48 KB. Predajná cena v tom čase bola približne 180 libier. Ďalším modelom bol ZX Spectrum 128. Medzi hlavné črty patrili 128 KB pamäte RAM, zvukový čip AY-3-8910 ako trojhlasový programovateľný zvukový generátor s MIDI kompatibilitou bez zaťažovania procesora, sériový port RS-232, port pre RGB monitor, 32 KB pamäť ROM so zlepšeným Basicom. Nový Sinclair umožnil tak tvorbu kvalitnejších hier.
Počítač Sinclair ZX Spectrum+.
Počítač Sinclair ZX Spectrum+.