READY

Problémy s počítačmi

V tejto časti sú príspevky venované problémom, ktoré môžu nastať so starými domácimi počítačmi.

Pomoc pre používateľov domácich počítačov

  • Programy a hry idú spustiť len pod tou verziou turba, pod ktorou boli na kazetu nahrané.
  • Pri kúpe starého počítača je dôležité zistiť, pre ktorú elektrickú sieť je určený.
  • Pri kúpe starého počítača je dôležité zistiť, pre ktorý typ televízneho signálu je určený.
  • Staré počítače majú iné typy káblov pre pripojenie k televíznemu prijímaču, ako sú dnes štandardom.
  • Pri kúpe starého počítača odporúčam mikrospínačový joystick s automatickou streľbou. Mikrospínačové prevedenie je zväčša odolnejšie a lepšie sa s ním hrá. Automatická streľba sa prepína z polohy normálnej streľby špeciálnym tlačidlom. V niektorých typoch hier je vhodné ju používať, aby sa znížilo opotrebenie tlačidla streľby. Zároveň je efektívnejšia ako manuálne stláčanie tlačidla.
  • Pozor na veľkosť pamäte RAM. Čim viac RAM, tým vyššia pravdepodobnosť, že pôjde spustiť čo najviac hier a programov. Niektoré počítače mali len 8 alebo 16KB RAM, čo je nedostatočné.
  • Programy na kazetách je potrebné pravidelne archivovať. Životnosť kazety je nízka a zároveň hrozí poškodenie dát prehrávačom. Preto vhodnejším médiom sú diskety.
  • Pri kúpe počítača sa odporúča nakúpiť aj množstvo diskiet, keďže sa už nevyrábajú a dochádza tiež k ich poškodzovaniu pri manipulácii.
  • Pri počítačoch s operačným systémom závisí, aká verzia OS je v pamäti. V závislosti od verzie fungujú aj programy.