READY

Počítač Timex Sinclair 1000

Nasledovníkom ZX80 sa stal ZX81. Tiež sa vyrábal len veľmi krátke obdobie a to od roku 1981 do 1983. ZX81 nepoužíval ASCII, ale mal vlastnú znakovú sadu. Mal zväčšenú pamäť ROM na 8 KB a 1 KB RAM rozšíriteľnú na 64 KB, z čoho mohol používať len 56 KB. Jeho cena bola 69,95 libier. Pre prácu s dátami používal kazetový prehrávač a audiokazety. K počítaču bolo možné pripojiť aj tlačiareň. Počítač mal stále len textový monochromatický režim 24x32 znakov v matici 8x8. V USA po odkúpení licencie bol ZX81 predávaný spoločnosťou Timex Corporation pod názvom Timex Sinclair 1000 s menšími úpravami ako NTSC RF modulátor miesto PAL, či zväčšená pamäť RAM na 2 KB. Cena počítača Sinclair ZX81 bola 49,95 anglických libier.
Počítač Sinclair ZX81.
Počítač Sinclair ZX81.
Počítač Timex Sinclair 1000.
Počítač Timex Sinclair 1000.