READY

8 bit - Počítače made in Československo

PMD 85

Okrem domácich 8 bitových počítačov Atari, Commodore a Sinclair boli v našich domácnostiach používané aj Československé počítače. Medzi najrozšírenejšie a najdostupnejšie domáce počítače v Československu patrili počítače PMD a Didaktik. Úspech počítača Didaktik mala na svedomí kompatibilita s veľmi úspešným počítačom Sinclair o čom svedčila aj veľmi bohatá ponuka softvéru na trhu.

Počítače PMD

Počítače PMD (Personal Microcomputer with Display) pod vedením Ing. Romana Kišša boli vyrábane od roku 1985 vo firme Tesla v závodoch Piešťany a Bratislava. Prvým modelom v roku 1985 bol PMD 85. Išlo skôr o prototyp počítača vyrábaného v rôznych farebných prevedeniach. Základ tvoril procesor 8080A s frekvenciou 2,048MHz, Basic G (upravený Basic), Assembler a editor 8080. Po verzii 85 prišla na rad verzia 85.1 v šedom prevedení. Počítač mal UHF a video výstup. Klávesnica mala ťažko stláčateľné klávesy. Táto verzia mala problémy s čítaním magnetofónových kaziet. Ďalšia verzia bola PMD 85.2 s novým Basicom G a vylepšeným ROM-Monitorom. Výstup na monitor ponúkal päť farieb. Verzia 85.2 bola rozšírená o 85.2A a 85.2B. Zmeny nastali najmä v rozšírení pamäte.
Verzia 85.2A mala 16 KB RAM a verzia 85.2B mala 64 KB pamäte RAM (nedostatok 16 KB modulov donútil inštalovať 64 KB moduly zo Sovietskeho zväzu, pričom sa využívalo len 48 KB) miesto 16 KB. Preto je pri počítačoch PMD uvádzaná veľkosť RAM 48 KB. Posledná verzia počítača PMD bola verzia 85.3. Počítač mal zväčšenú ROM na 8 KB a 64 KB RAM. Kvôli zmenám hardvéru museli byť prepísané aj programy. Ako najpoužívanejšie príslušenstvo bol používaný napájací zdroj PMD 10, disketová jednotka PMD 30 a čiernobiely monitor PMD 60, ktorý vychádzal z populárneho malého televízora Tesla Merkur. Medzi ďalšie technické parametre patrí grafické rozlíšenie 288x256 (článok ako s PMD z časopisu VTM uvádza rozlíšenie 288x243) bodov, textový mód bol 25x48 a jednokanálový zvuk. Klonmi počítača PMD boli počítače Maťo, Consul 2717 nazývaný Zbrojováček (prezývka vznikla z dôvodu jeho výroby v Zbrojovke Brno) a Didaktik Alfa.
Počítač PMD 85 prototyp.
Počítač PMD 85 prototyp.