READY

8 bit - Počítače made in Československo

Počítač Maťo - klon PMD

Počítač Maťo bol klon počítača PMD, ktorý vychádzal z verzií PMD 85.1 a PMD 85.2. Počítač bol lacnejšou alternatívou počítačov PMD so vstavaným zdrojom vrátane sieťového transformátora vyrábaný v štátnom podniku Štátny majetok Závadka š.p. v Závadke nad Hronom. Bol predávaný ako "skladačka". Počítač pracoval v troch režimoch - kalkulačka, program a grafika. Ako klon používal od originálu iné adresovanie do pamäte, iné rozloženie a menší počet kláves (počítač obsahoval alfanumerickú klávesnicu s grafickými znakmi a špeciálne klávesy CONT, Shift a STOP), ako aj iný spôsob čítania a ukladania dát, čo spôsobilo, že počítač Maťo nebol s PMD plne kompatibilný.
Plná kompatibilita bola zachovaná len na úrovni Basicu G. Maťo bol vyrábaný v dvoch variantoch. Prvý obsahoval vstavaný debugger a Basic. Druhý typ obsahoval implementované tri hry. Tvorcom počítača bol Ivan Urda, ktorý počítač navrhol za 3 mesiace. Prvých 50 kusov bolo vyrobených vo februári 1989 a sériová výroba začala v auguste 1989. Počítač sa vyrábal do roku 1992. Vyrobilo sa viac ako 5500 kusov. Počítač obsahoval procesor MHB 8080A s frekvenciou 2,048 MHz (zapojenie MH 8224 + MH 8228 + procesor MHB 8080, hodinový signál o frekvencii 18 MHz privádzaný na obvod MHB8224 s delením 1:9, čo tvorilo frekvenciu približne 2 MHz), pamäťou RAM o veľkosti 48 KB a ROM 16 KB. Počítač disponoval sériovým portom, paralelným portom a voliteľným sieťovým portom.
Počítač Maťo.
Počítač Maťo.
Počítač Maťo - pohľad z boku.
Počítač Maťo - pohľad z boku.
Populárny televízor TESLA Merkur vhodný pre 8 bitové domáce počítače.
Populárny televízor TESLA Merkur vhodný pre 8 bitové domáce počítače.