READY

Magazíny, spravodaje, prírúčky

V tejto časti sa nachádzajú odkazy na internetové stránky, kde sú publikované magazíny, spravodaje a príručky zamerané na 8 a 16 bitové domáce počítače.

Internetové stránky s literatúrou zameranou na 8 a 16 bitové domáce počítače

  • Archív magazínov - https://archive.org/details/computermagazines
  • Antic, Start, Compute, Hi-Res, ST log - web:http://www.atarimagazines.com
  • Bit, Score, Riki, Excalibur - web:http://www.oldgames.sk/casopis.php
  • Atari Graphics, Mapping the Atari a iné - web:http://www.atariarchives.org
  • Atari spravodaje a iné - web:http://www.atari8.cz/calp/
  • Magazín Flop - web:http://raster.infos.cz/atari/flop/
  • Technická dokumentácia a tajné materiály - web:http://www.digitpress.com/library/techdocs/
  • Atari Age, BLIP, Video, I/O - web:http://www.digitpress.com/library/magazines/
  • Manuály k hrám - web:http://www.digitpress.com/library/manuals/