READY

Počítače radu JSEP a SMEP

História počítačov v Československu je veľmi bohatá. Aj keď doba bola ťažká, aj my sme museli kráčať s trendmi, ktoré nastolili "kapitalisti". Spoločná koordinácia výroby počítačov začala v roku 1969, keď štáty RVHP (Rada vzájomnej hospodárskej pomoci) sa dohodli na spoločnom projekte s názvom JSEP (jednotný systém elektronických počítačov). V rámci projektu JSEP 1 bol v Československu vyrábaný počítač EC 1021 určený na hromadné spracovávanie dát. Počítač bol kompatibilný s IBM 360 a Siemens 4004. S vývojom počítačov prišla aj verzia projektu JSEP s označení JSEP 2. Počas tohto projektu bol skonštruovaný počítač EC 1021 a EC 1025, ktorý bol v roku 1985 inovovaný a vyrábaný pod označením EC 1027. Počítače typu EC sa vyrábali aj v členských krajinách RVHP vrátane Sovietskeho zväzu, ale pod iný číslami, pričom niektoré systémy projektu JSEP 1 neboli úplne kompatibilné. Počítače radu JSEP 2 boli kópiou IBM 370. Vývoj počítačov v rámci projektu JSEP bol ukončený v roku 1989.
S cieľom zamerania na kompatibilitu, unifikáciu a jednotnosť riešení bol vytvorený v rokoch 1976-7 popri programe JSEP aj program SMEP (systém malých elektronických počítačov). Do projektu SMEP 1 boli zaradené systémy SM 3/20 a SM 3/40, ktoré boli kópiou počítača firmy DEC. Do úvahy sa brala aj spoločnosť HP. Počítače boli vybavené 16 bitovými mikroprocesormi so spoločnou zbernicou a asynchrónnym prenosom dát. Výroba ďalších počítačov SM 50/40, SM 50/50 a SM 52/12 bola vykonávaná už v rámci projektu SMEP 2. Počítače boli riešené stavebnicovým spôsobom so šestnásťbitovým procesorom. Vývoj a výroba počítačov rady SMEP bola ukončená rovnako ako JSEP v roku 1989.
Počítač PP 01.
Počítač PP 01.
Počas projektu SMEP boli na trh uvedené aj asi najznámejšie počítače s označením PP. Išlo o verzie PP 01, PP 02, PP 03, PP 04, PP 05 a PP 06. Počítač PP 01-16 mal výstup na farebný aj čiernobiely monitor s možnosťou zobrazenia 16 farieb alebo odtieňov jednej farby. Grafické rozlíšenie bolo 640x200 bodov a textové rozlíšenie bolo 25 riadkov a 80 znakov. Vonkajšia zbernica bola 8 bitová a vnútorná 16 bitová. Posledný typ PP-06 bol plnohodnotným šestnásťbitovým osobným počítačov kompatibilným s formátom IBM PC XT. Výkon počítača bol zabezpečovaný procesorom rady 8088 s frekvenciou 4,77 MHz. Oproti predchádzajúcim verziám už PP 06 obsahoval aj matematický koprocesor. Operačná pamäť RAM mala veľkosť 640 KB a ROM 40 KB. O zobrazovanie údajov sa starala grafická karta CGA. Počítač podporoval aj pevné disky. Používateľ mohol používať operačný systém PP DOS alebo MS DOS. K dispozícii boli aj dve 5,25 palcové disketové mechaniky.
Zariadenie bolo pripojené na externý monitor a klávesnicu. Klávesnica obsahovala aj numerické klávesy. Rozmiestnenie kláves bolo podobné ako majú klávesnice v súčasnosti, ale bez kláves strednej časti (kurzorové šípky a kláves insert, delete, home, end, pageup a page down). Počítač bol u nás predávaný aj v deväťdesiatich rokoch približne za dvojnásobnú cenu 8bitových počítačov Atari 800XE a Didaktik M (približne 11 000 korún). SMEP PP 06 obsahoval v pamäti EPROM programovací Basic, kvôli ktorému sa dostal aj do základných škôl ako vyučovacia pomôcka a postupne nahradil zastarané počítače Didaktik Alfa, Beta a iné už nevyhovujúce zariadenia. Stal sa akousi vstupnom didaktickou pomôckou do sveta šestnásťbitových počítačov, keďže počítače radu AT boli v tej dobe pre školstvo veľmi drahé.
Počítač PP 06.
Počítač PP 06.
Počítač PP 06 zadná časť.
Počítač PP 06 zadná časť.
Okrem programov JSEP a SMEP boli v rámci národného projektu skonštruované aj počítače ADT 4000, ADT 4100, ADT 4300, ADT 4500 a ADT 4700. Pre armádne účely v 80 rokoch boli na základe rady ADT vytvorené malé mobilné počítače MOMI 1, MOMI 2 a MOMI 3. V bývalom Československu bolo vytvorených množstvo ďalších počítačov. Najčastejšie išlo o klony alebo kópie úspešných počítačov, ktoré v čase ich klonovanie už boli zväčša zastarané. Z dôvodu rýchleho vývoja počítačov, politického tlaku na výskum a vývoj, nedostatočných skúseností, kopírovaniu cudzích technológií bez vlastného výskumu a vývoja, tak žiaľ vznikalo aj množstvo neúspešných a chybových počítačov. Aj kvôli týmto faktorom niektoré počítače ostali len ako prototypy alebo sa ich vyrobilo len zopár kusov, ktoré keďže korektne nefungovali, sa už nezachovali.
Počítač Ondra.
Počítač Ondra.
Medzi ďalšie počítače vyrábane v Československu patrili tiež SAPI-1Z, SAPI-1 ZPS-2 , SAPI-1 ZPS-3, Ondra, FK1, TEMS, TNS, Consul 2717, Maťo či IQ-151. Nejednotná koncepcia a zastaraná architektúra spôsobila, že veľa z týchto počítačov bolo vyrobených len v niekoľko sto kusoch, pričom niektoré prototypy sa najmä v dôsledku vysokej chybovosti ani na trh nedostali.
Počítač SAPI-1.
Počítač SAPI-1.
Počítač Maťo - pohľad z boku.
Počítač Maťo - pohľad z boku.
Počítač Maťo.
Počítač Maťo.
Počítač Consul 2717. Základnú dosku mal integrovanú v zobrazovacej jednotke. Klávesnica so vstavaným reproduktorom sa pripájala k zobrazovacej jednotke.
Počítač Consul 2717. Základnú dosku mal integrovanú v zobrazovacej jednotke. Klávesnica so vstavaným reproduktorom sa pripájala k zobrazovacej jednotke.

Zdroje odkiaľ boli čerpané informácie

  • http://www.skola-radotin.cz/filemanager/files/file.php?file=8958
  • http://pitbul.pcland.cz/download.php?typ=2&soubor=x16ht1_seminarka.pdf
  • http://osmi.tarbik.com/
  • http://mmm.webz.cz
  • http://www.historicka.ic.cz
  • http://www.vs.sav.sk/