READY

Herné konzoly

Tak ako v 70 a 80 rokoch boli populárne domáce počítače, tak sa stali populárne aj herné konzoly. Ich výhodou bol najmä fakt, že používateľovi stačilo len zapnúť konzolu, vložiť hru najčastejšie nahranú na kazetách (cartridge) a mohlo sa hneď hrať. Tieto kazety boli na báze pamäťových čipov ROM, v ktorých boli nahrané hry a nie kazetových pások či pružných diskov, známych z 8 bitových domácich počítačoch. Podobné systémy kaziet s pamäťami ROM používali aj 8 a 16 bitové počítače, napríklad Atari XL/XE alebo Atari ST či už na zavádzanie operačného systému alebo programov do pamäte RAM.
Hra Space Invaders na kartridži.
Hra Space Invaders na kartridži.

Prečo sú herné konzoly populárne

Na domácich počítačoch je spúšťanie hier o niečo zložitejšie a tak kým domáce počítače zväčša používajú vyššie vekové generácie, herné konzoly sú určené najmä pre mladšie ročníky a deti. Výhodou herných konzol je produkcia hier na vysokej úrovni, kým na domácich počítačoch to bolo s kvalitou hier o niečo horšie, kde v záplave množstva herných titulov len zopár bolo úspešných. V 70 a 80 rokoch prevládali najmä hry typu arcade (2D plošinovka), sport (športové hry) a racing (závodné hry), ktoré najmä vďaka vyššiemu rozlíšeniu a počtu súčasne zobrazených farieb boli preferovanejšie na herných konzolách, ako na domácich počítačoch. Ďalšou výhodou herných konzol je rýchlosť nahratia hry, ktorá najmä pri domácich 8 a 16 bitových počítačoch bola negatívnym faktorom, a tak hráč musel niekedy čakať aj niekoľko minút, kým sa hra alebo program nahral do operačnej pamäte.

Generácie konzol

Tak ako počítače, aj herné konzoly prechádzajú rôznymi zmenami či už ide o rozširovanie a inovácie základných parametrov (pamäť, procesor, vstupy, výstupy, médiá, úložný priestor) alebo o zmeny dizajnu. Herné konzoly vo svojej histórii majú za sebou do roku 2009 už sedem generácií. Na obdobie rokov 2010 - 2015 sa chystajú nové herné konzoly, ktoré budú zamerané na fyzickú kondíciu hráčov. Nové herné systémy budú sledovať pohyby hráčov a následne ich prijímať ako vstupné signály pre správanie herných postáv. To vytvára s konzol určitý druh "fit zariadení", vďaka čomu nebudú hráči len pasívny, ale budú aktívné fyzicky vstupovať do hry. Vďaka aktívnemu fyzickému hraniu by konzoly v budúcnosti už nemali byť spajané so vznikom a podporou obezity. Prvou lastovičkou v aktívnom fyzickom hraní je konzola Wii a jej herný ovládač. Nové konzoly budú na princípe 3D kamier, ktoré snímajú pohyby hráča, ako aj rozpoznávajú hlas a reč. V budúcnosti je tak možné očakávať zánik herných ovládačov.

Prvá generácia

Prvá generácia predstavuje približne obdobie rokov 1972-1977. Už vtedy boli pre hry určené kazety a rôzne typy herných ovládačov vrátane svetelnej pištole. Cena konzol bola približne na úrovni 100 amerických dolárov. K zástupcom tejto generácie patria napríklad herné zariadenia Magnavox Odyssey a Coleco Telstar.

Druhá generácia

Druhá generácia sa datuje do obdobia 1976-1984. Jej súčasťou bola aj kríza herného video priemyslu, keď skrachovalo viacero spoločností vyrábajúcich domáce počítače a herné konzoly. Revitalizácia herného video priemyslu prišla s príchodom konzoly NES. Do tohto obdobia patria herné konzoly Atari 2600, Atari 5200, Sega SG-1000 a ďalšie.

Tretia a štvrtá generácia

Tretia generácia video konzol sa niesla ešte stále v duchu 8 bitov. Išlo o obdobie 1983-1992. Bola zároveň v prelínaní so štvrtou generáciou, ktorá bola érou 16 bitových video konzol. Tretiu generáciu zastupovali napríklad herné konzoly NES, Sega Master System a Atari 7800. Štvrtá generácia sa datuje na obdobie rokov 1987-1996. Táto generácia bola zastúpená hernými konzolami Sega Mega Drive, Neo Geo, SNES, Amiga CD TV či CD-i.

Piata generácia

Piata generácia sa radí do obdobia 1993-2002. Kazety boli nahradené CD médiami. Išlo už o 32bitové herné systémy. Ceny herných konzol sa veľmi odlišovali. Patrili sem napríklad Amiga CD32, Atari Jaguar, Sega Saturn, Sony PlayStation, ako aj 64 bitová konzola Nintendo 64.

Šiesta generácia

Šiesta generácia hracích konzol je označovaná aj ako éra 128 bitov. Do tejto generácie sa radia konzoly Sega Dreamcast, Sony PlayStation 2, Nintendo GameCube a Microsoft Xbox. Jej obdobie je datované od roku 1998 do roku 2006.

Siedma generácia

Siedma generácia je zatiaľ poslednou generáciou herných konzol. Datuje sa od roku 2004 po súčasnosť (v čase spracovania príspevku autor očakáva rok 2010 ako koniec siedmej generácie). Je zastúpená hernými konzolami Microsoft Xbox 360, Sony Playstation 3 a Nintendo Wii.
Okrem herných video konzol sú na trhu aj prenosné herné konzoly. Medzi ne v súčasnosti patria Nintendo DS, Pandora, Sony PlayStation Portable, Sony PSP 3000. Na záver generácií treba poznamenať, že prenosné herné konzoly "konzoly do ruky", ako je napríklad Gameboy a jeho varianty, boli na trhu už takmer od prvej generácie herných konzol. V súčasnosti svojimi parametrami a výkonom dokonca dobehli a aj predbehli takmer všetky doterajšie generácie herných konzol. Popri prenosných herných konzolách je tu aj herný priemysel založený na MID zariadeniach (v súčasnosti zastúpené najmä tabletmi) a mobilných telefónoch, ktoré vytvárajú ďalšiu konkurenciu v hernom priemysle.

Prehľad vybraných internetových stránok venovaných herným konzolám

  • http://www.atariportal.cz/static_emulace.php - Odkazy na emulátory počítačov Atari ako aj 8, 16 a 32 bitových herných konzol Atari.
  • http://www.theoldcomputer.com/Libarary's/Emulation/sega_game_1000/roms/sega_sg1000_roms.html - Video hry vrátane emulátorov aj pre iné herné konzoly.
  • http://www.zophar.net/sms-gg.html - Zoznam emulátorov s odkazmi na ich stiahnutie.