READY

Počítač Didaktik Gama

Počítač Didaktik Gama je ďalším z rodiny počítačov Didaktik vyrobený v roku 1987 v Skalici, ktorý sa ako klon dosť výrazne podobal na originál ZX Spectrum, aj keď z dôvodu konštrukčných odlišností nebol s ním plne kompatibilný. Obsahoval procesor Zilog Z80 na frekvencii 3,5 MHz, pamäť RAM s veľkosťou až 80 KB a ROM s veľkosťou 16 KB. Z dôvodu, že procesor vedel adresovať len do RAM veľkosti 64 KB mal Didaktik Gama tri pamäťové moduly (2x32KB, 1x16KB). Na vrchnej časti počítača boli LED diódy signalizujúce, ktorá pamäť RAM je aktuálne využívaná.
Verzia Gama mala tri generačné štádia. Išlo o počítač Gama'87, Gama'88 a Gama'89. Posledná verzia mala vychytané všetky muchy súvisiace s prepínaním pamäťových modulov a opravené chyby v pamäti ROM. Didaktik Gama mal grafické rozlíšenie 256x192 bodov, 8 farieb, textový mód 32x24, zvuk 1 kanál v rozsahu 5 oktáv, interface 8255, výstup na TV aj monitor. Pre prácu s dátami slúžil kazetový prehrávač. Počítač podporoval aj českú diakritiku, o ktorú sa starala česká znaková sada umiestnená v pamäti ROM. Verzia ’89 sa už výrazne podobala na svojho nástupcu Didaktik M.
Počítač Didaktik Gama.
Počítač Didaktik Gama.