READY

Počítač Didaktik Alfa

Didaktik Alfa bol vyrobený v roku 1986 ako profesionálnejšia verzia počítača PMD 85. Obsahoval procesor Intel 8080A s frekvenciou 2 MHz, 48KB pamäte RAM, 8 KB pamäte ROM, zabudovaný BASIC, klávesnicu podobnú PMD 85, výstup na monitor s rozlíšením 288x256 bodov, ktorý nepodporoval TV výstup. Grafický režim ponúkal iba 4 farby. Neskôr boli vyrobené verzia Didaktik Alfa 1 (v modrom vyhotovení), ako klon počítača PMD 85-1 a Didaktik Alfa 2 (v červenom vyhotovení), ako klon počítača PMD 85-2.
Najčastejšie sa tieto počítače používali na základných a stredných školách ako didaktická pomôcka pre jednoduchú výučbu programovania. Didaktik Alfa 2 okrem zmenenej základnej dosky obsahoval aj 16 KB ROM. Špeciálne znaky sa zadávali cez tlačidlo STOP. Úpravami prešiel a Basic a/2.1 (upravený Basic).
Počítač Didaktik Alfa patril k rozšíreným počítačom na základných a stredných školách.
Počítač Didaktik Alfa patril k rozšíreným počítačom na základných a stredných školách.