READY

Radosti a starosti počítača Atari

Každý, kto mal akýkoľvek osembitový počítač tvrdil, že ten jeho je najlepší. Citový vzťah k tejto "hračke" bol asi taký, ako teraz máme k autám. Tak ako sa ľudia zoskupovali podľa štýlu hudby, tak sa majitelia domácich počítačov zoskupovali podľa značky svojho počítača. V tomto článku venovanému 8 bitovým počítačom Atari uvádzam krátky súhrn slabých a silných stránok 8 bitových počítačov, kde sú vyzdvihnuté charakteristiky najmä typu 800XE.

Pozitívne stránky

Pozitívnou stránkou počítačov Atari bol moderný dizajn v štýle 16bitového Atari, kvalitné klávesy, veľa výstupov a podpora zariadení, kým napríklad ZX Spectrum a Didaktik s gumovými tlačidlami mali nekvalitné vyhotovenie kláves so zasekávaním a neskôr častým používaním mali zlú reakciu na stláčanie. Nevýhodou boli aj malé rozmery týchto kláves a spôsob písania, nakoľko pre začiatočníkov boli príkazy miesto písania písmen ťažkým orieškom. Dizajn ZX Spectra už nezodpovedal modernej dobe. Commodore C64 svoj dizajn inovoval v roku 1986 do štýlu Amigy, a tak dohnal konkurenčný náskok Atari z hľadiska dizajnu.
Klávesnica Atari 800XE.
Klávesnica Atari 800XE.
Atari malo kvalitný štvorkanálový zvuk, ktorý bol medzi 8bitmi na dobrej úrovni. Nevýhodou bola nedostatočná simulácia zvuku bubnov. Commodore C64 mal 3 zvukové kanál v rozsahu 8 oktáv s možnosťou 4 rôznych zvukových foriem (Hrana, Píla, Trojuholník a Šum), vďaka čomu tvoril počítačom Atari výbornú konkurenciu. ZX Spectrum disponovalo len pípačom v rozsahu 1 kánala a 5 oktáv. Pre kvalitný zvuk sa museli používať externé zariadenia obsahujúce špeciálny zvukový čip.
Zvukový Interface Didaktik Melodik pre počítače Didaktik.
Zvukový Interface Didaktik Melodik pre počítače Didaktik.
Veľkým prínosom počítača bola podpora kartridžov. Ten umožňoval bez čakania, hneď po zasunutí do počítača, spustiť programy a hry. Nevýhodou hier na kartridžoch bola ich vysoká cena. Atari malo kvalitné joysticky (analógové aj mikrospínačové) s podporou automatickej streľby. Prínosom bola aj schopnosť hovoriť písané texty, nahrať do pamäte záznam zvuku z audio kazety a prehrať ho či existencia pseudografiky v podobe špeciálnych znakov na klávesnici, ktorá umožňovala vytvárať rýchlu a jednoduchú grafiku na počítači.
Atari Joystick s možnosťou nastavenie automatickej streľby.
Atari Joystick s možnosťou nastavenie automatickej streľby.

Negatívne stránky

Kvalitné grafické hry začali vychádzať až v deväťdesiatych rokoch, keď sa ATARI rozšírilo najmä v Poľsku. U nás bol už prechod na 16 bitové počítače (prevažne Amiga a PC). Mnohí majitelia 8 bitových počítačov Atari si tie naozaj dobré hry už nezahrali. V Československu bol nedostatok odbornej literatúry a podpory.
Veľkým negatívom bol aj nedostatok kvalitných servisov a vysoká poruchovosť magnetofónu XC-12, ako aj vyššia cena počítača približne 5500 Kčs, kým Didaktik M sa v deväťdesiatych rokoch predával pod 3000 korún. Zároveň bol veľký nedostatok hier a programov u nás na trhu. Časť hier sa distribuovala vďaka Atari klubom a špeciálnym kazetám. Žiaľ zväčša išlo pirátske kópie.
Oproti ZX Spectru Atari neumožňovalo pripojiť klasický magnetofón, ale len špeciálny, ktorý slúžil len pre počítače Atari. Inak nebol v domácnosti využiteľný.
Negatívom boli aj problémy s kazetami a ich rýchle ničenie prehrávaním, dlhé čakanie na nahrávanie dát ak nebolo používané turbo. Ak turbo bolo využívané rôzne jeho verzie pre neskúsených používateľov spôsobili nenahratie programu z dôvodu nekompatibility alebo zlého nastavenia magnetofónu XC-12.
Ďalším problémom bolo nastavenie hlavy kazetového magnetofónu XC-12 pre spúšťanie hier. Točilo sa s jedným šróbom úzkym šróbovákom. Nájsť správnu polohu pre prehratie dát z iného zdroja bolo veľmi náročné.

Zrušené projekty

V rámci projektov, ktoré neuzreli svetlo sveta patrili aj klony počítača Amiga s procesormi Motorola 68000 s názvami Atari 1850XL a Atari 1850XLD s oddelenou klávesnicou.

Záver

Počítače Atari neboli predávané len samostatne, ale v rámci marketingu a zvýšenia predaja boli vytvorené multibalenia, medzi ktoré patria Atari 65 XE OUTFIT PAK (65XE + XC12), Atari 130 XE STARTER PACK (130 XE + XC12), či Atari 65XE CURRYS OUTFIT PAK (65XE + XC12 + CX40 + 10 GAMES).
Okrem zariadení a príslušenstva malo 8 bitové Atari aj množstvo programov, medzi ktoré patria textové editory, výukové programy, programovacie jazyky, grafické a hudobné editory. Väčšina z nich sa k nám ani nedostala. Tak ako hardvérový, tak aj softvérový boom na Atari bol zrejme najväčší v období 1982-1985. Príchod 16 bitových domácich počítačov veľmi rýchlo pochoval 8 bitové Atari, kým konkurenčné 8 bitové počítače boli podporované až do začiatku 90tych rokov.