READY

Commodore CBM-II

Ďalším počítač z radu Commodore bol Commodore CBM-II dostupný na trhu vo verziách P (personal) určený na domáce používanie a B (business) pre používanie vo firmách.
Počítač Commodore CBM.
Počítač Commodore CBM.