READY

Commodore 16

Commodore 16 vykazoval problémy s kompatibilitou. Miesto riešenia VIC-20 bol bližšie k riešeniu TI-99/4A od Texas Instruments. Lacnejší variant počítača C16 bol Commodore 116, určený pre Európu. Mal menšie vyhotovenie a gumové klávesy. Obe verzie (C16 a C116) mali len 16KB RAM.
Počítač Commodore 16.
Počítač Commodore 16.