READY

Commodore 116

Počítač Commodore 116 bol lacnejší variant počítača C16, určený pre Európu. Mal menšie vyhotovenie a gumové klávesy. Obe verzie (C16 a C116) mali len 16KB RAM.
Počítač Commodore 116.
Počítač Commodore 116.