READY

Literatúra

Magazíny k počítačom tvorili dôležitý informačný zdroj o softvérových a hardvérových novinkách vo svete 8 a 16 bitových počítačov. K dispozícii boli rôzne schémy na zlepšenie počítača alebo vytvorenie zaujímavých zariadení, ako svetelná pištoľ, stereo zvukový výstup alebo rozšírenie pamäte. Okrem toho ponúkali množstvo príkladov, tipov a trikov pre rôzne programovacie jazyky (Assembler, Pascal, Basic a ich jednotlivé varianty). Informovali o podujatiach, ktoré zväčša organizovali jednotlivé Atari kluby.
Odborná literatúra k počítaču Atari 800XE.
Odborná literatúra k počítaču Atari 800XE.
Jedným z Atari klubov, ktoré sú ešte na internete, patrí Atariklub Prostějov (http://atariklub.prostejov.cz/). Magazíny boli populárne najmä z nedostatku informačných zdrojov a odborných časopisov. Najčastejšie boli v Československu dostupné len ruské časopisy. Prvé lastovičky sa objavili až v deväťdesiatych rokoch kam patrili počítačové časopisy Level, Score, Bit, Riki a PC Revue. Kým Bit a Riki zanikli, Level a Score sa zamerali na hernú scénu PC Revue zameralo najmä na technológie – hardvér a aplikačný softvér.
Pre tých čo chcú zaspomínať na staré zlaté časy sú na internete dostupné magazíny Flop (http://raster.infos.cz/atari/flop/) a Atari Spravodaje (http://www.atari8.cz/calp/). Bohaté informácie o počítači Atari sú aj na Atari Archives (http://www.atariarchives.org/). Ďalšie magazíny sú na stránkach Atarimanie (http://www.atarimania.com/lst_type_mag.php).
Odborná literatúra k počítaču Atari 800XE.
Odborná literatúra k počítaču Atari 800XE.