READY

Emulátory, hry a iné programy

Keďže počítače Atari má doma už len zopár "skalných" fanúšikov, pre pripomenutie éry 8bitov boli vytvorené emulátory, ktoré simulujú rôzne modely počítačov Atari. Najčastejšie ide o modely Atari XL a XE s podporou pamäte až 320KB. Emulátory najčastejšie pracujú so súbormi typu atr, xex, cas, car, a8s, etc, com, exe.
Hra Draconus.
Hra Draconus.
Hra T34 The battle.
Hra T34 The battle.

Zoznam vybraných Atari emulátorov dostupných zadarmo

 • A8E - Atari 800 XL Emulátor - web : http://www.atari.org/links/8bits/Emulators/
 • Atari800 - Atari 8-bit emulátor - web : http://atari800.sourceforge.net/index.html
 • Atari800Win PLus 4.0 - web : http://www.a800win.atari-area.prv.pl/
 • Atari800Win PLus 3.0 (z dôvodu zlej synchronizácie verzie 4.0 odporúčam skúsiť verziu 3.0) - web : http://www.a800win.atari-area.prv.pl/
 • MESS - Multiple Emulator Super System - web : http://www.mess.org/
 • X-Former 2.5 - web : http://www.a800win.atari-area.prv.pl/
Hra Zeus.
Hra Zeus.
Atari spolu s počítačmi Commodore C64 a Sinclair ZX Spectrum, patrilo k počítačom, ktoré u nás bojovali o svoje miesto na trhu a zároveň o priazeň počítačových hráčov. V ponuke malo 16 grafických režimov, pričom niektoré režimy umožňovali rozdeliť obrazovku na grafickú a textovú časť súčasne.
K najznámejším spoločnostiam, ktoré programovali hry pre Atari patrili Activision, Avalon Hill, Mastertronic, Accolade, Datasoft, Broderbund, Epyx, Microprose a Firebird. Medzi najznámejších skladateľov, ktorí okrem počítačov Atari vytvárali počítačovú hudbu aj pre domáce počítače, patrili David Whittaker (Panther, Storm), Rob Hubbard (Warhawk, Draconus) a Adam Gilmore (Ninja Commando, Zybex).
Hry na kartridžoch.
Hry na kartridžoch.
Na pripomenutie týchto skladieb je možné navštíviť Atari SAP Music Archív s možnosťou stiahnutia hudobných súborov SAP. K hudobnému prehrávaču Winamp je dostupný aj zásuvný modul pre prehrávanie SAP súborov.
K populárnym Atari hrám patrili Misia, Feud, Draconus a Zybex. Žiaľ marketing na počítače Atari nebol v Československu tak rozvinutý ako v zahraničí. Najnovšie herné tituly, ako aj podpora, boli neskôr už len pre konkurenčné počítače ZX Spectrum a Commodore C64. Ich majitelia tak mohli hrať aj herné tituly, ktoré boli primárne určené pre 16 bitové počítače Amiga a Atari. Pre 8bitové Atari žiaľ tieto hry už neboli vytvárané.
Osemdesiate roky tvorili éru rýchleho vzostupu, ale aj pádu mnohých firiem. V tom čase vznikali softvérové spoločnosti s dvoma, troma ľuďmi pričom bežným javom bolo, že niektorí externí autori nedostali za svoju prácu zaplatené. Tí šikovní sa vypracovali z malého kapitálu na veľkých hráčov na trhu, ako sú napríklad spoločnosti Microsoft, Electronic Arts, či Activision. Tí čo sa uchytili či už ako hudobníci alebo programátori, tak zastihli vývoj v jeho zrode, pričom sa ľahšie vedeli etablovať na akúkoľvek platformu.
Každého fanúšika 8 bitov určite zaujíma, ako súbor o veľkosti 1 až 2Kb vedel zaznamenať viackanálovú hudbu. Príklad, ako je to možné, demonštruje program Raster Music Maker. Ten umožňuje vytvorenie skladby v štýle 8 bitových počítačov. Stačí len zadefinovať parametre zvukového generátora (effect vibrato, effect delay a distortion). Následne je možné v rozsahu 3,5 oktávy vkladať noty, číslo nástroja (zvukového generátora) a hlasitosť.
Počítače Atari mali nielen zabudovaný operačný systém, ale aj programovací jazyk Atari Basic. Okrem Basicu sa na programovanie používal aj Assembler a Pascal. Assembler dokázal využívať optimálne systémové prostriedky a pre svoju rýchlosť spracovania inštrukcií bol využívaný na tvorbu hier.
Ukážka grafiky na počítači Atari 800XE.
Ukážka grafiky na počítači Atari 800XE.
Ukážky toho, čo dokáže 8 bitový počítač Atari, sú na internetovej stránke http://www.a800win.atari-area.prv.pl. K dispozícii sú rôzne demá, medzi ktoré patria Numen (simulácia 3D prostredia), Drunk Chessboard, Ultra, Total Daze, Back 2 Life 2, či Voice of Silence. Okrem toho dávam do pozornosti aj Megaimages s najnovšími demo ukážkami, kde sa autori prezentujú svojimi schopnosťami dostať z počítača Atari maximum, pričom využívajú všetky jeho systémové prostriedky (napríklad 320KB RAM).

Zoznam vybraných Atari programov dostupných na internete zadarmo

 • Hry na stiahnutie - web: http://vjetnam.hopto.org/index.php?frame=games
 • Hry na stiahnutie - web: http://www.atarimania.com
 • Atari ROMky pre Atari emulátory - web: http://vjetnam.hopto.org/index.php?frame=roms
 • Atari SAP Music Archive – archív 8bitových skladieb a prehrávačov súborov SAP web: http://asma.atari.org/
 • makeATR – aplikácia na prácu s ATR formátom - web: http://serious-dial.atari.pl/makeATR/
 • Megaimages – Demá - web: http://www-user.tu-chemnitz.de/~sgl/atari/demos_index_php3.html
 • Videá o Atari – reklamy, ukážky z hier - Web : http://www.atarimania.com
 • RASTER Music Tracker – tvorba hudby - web : http://raster.infos.cz/atari/rmt/rmt.htm
Aj keď je éra 8bitov už dávno za nami, ešte stále sa uskutočňujú rôzne stretnutia a súťaže na týchto počítačoch.