READY

Programovanie v Atari Basicu

Prehľad príkazov

ABSADRANDASCATNBYE B.
CLOADCHR$CLOGCLOSECLRCOLOR
COMCONTCOSCSAVEDATADEG
DIMDOSDRAWTOENDENTEREXP
FOR TO NEXTFREGETGOSUBGOTOGRAPHICS
IF THENINPUTINTLENLETLIST
LOADLOCATELOGLPRINTNEWNOT
NOTEONOPENORPADDLEPEEK
PLOTPOINTPOKEPOPPOSITIONPRINT
PTRIGPUTRADREADREMRESTORE
RETURNRNDRUNSAVESETCOLORSGN
SINSOUNDSQRSTATUSSTEPSTICK
STRIGSTOPSTR$TRAPUSRVAL
XIO

REM

Príkaz REM (REMARK), slúži ako poznámka k programu. Nie je určený na vykonávanie činností. Text za príkazom REM nie je potrebné dávať do úvodzoviek a nie je vo výstupe programu zobrazený.

Príklad poznámky v programe pre riadok 10

10 REM Toto je moja poznamka.

RUN

Príkaz RUN slúži na spustenie programu. Stačí napísať RUN a stlačiť kláves RETURN. Program, ktorý je v pamäti bude spustený. Klávesom Break je možné chod programu preruši.

Matematické operácia

Matematické operácie sú vykonávané zľava doprava. Prednosť majú operátory * (násobenie) a / (delenie). Až po nich sú vykonávané operácie so znamienkami + a -. Pre správne vykonanie matematickej operácie je vhodné používať zátvorky (), ktoré definujú priority jednotlivých matematických operátorov (*, /, +, -).
Znak ^ vyjadruje operátor pre zápis mocniny (superscript).

Príklad zápisu 102.

PRINT 10^2

Výstup

100

Príklad zápisu 23.

PRINT 2^3

Výstup

8

Príklad zápisu 64.

PRINT 6^4

Výstup

1296

Reálne čísla

Reálne čísla sa píšu so znakom bodka, ktorý reprezentuje desatinnú čiarku.

Príklad zápisu 10,2.

PRINT 10.2

Výstup

10.2