READY

Atari Basic

Osembitové počítače Atari, ktoré mali byť druhou generáciou herných konzol a nahradiť tak Atari 2600, používali prekladač Basic. Atari Basic bol pôvodne predávaný na 8KB kartridžoch. Neskôr bol uložený v ROM pamäti ako súčasť počítača. Jeho úlohou bolo zjednodušiť komunikáciu s počítačom prostredníctvom jazyka, ktorý by bol ľahko pochopiteľný. Tento jednoduchý programovací jazyk sa bolo možné naučiť za niekoľko hodín. Originálnym vývojom sa zaoberali John Kemeny a Thomas Kurtz.
Program v Atari Basicu obsahuje čísla riadkov, príkazy, premenné a hodnoty. Každý riadok programu sa po stlačení klávesy RETURN zapíše do pamäte. Program sa spúšťa príkazom RUN a jeho obsah sa vypíše po zadaní príkazu LIST. Konkrétný riadok sa získa zápisom príkazu LIST čísloRiadka. Výpis určitej časti programu sa získa zápisom LIST začiatokVýpisu, koniecVýpisu.
Číslovanie riadkov sa zväčša vykonáva po násobkov čísla 10 (10, 20, 30, 40, 50, 60). Do takéhoto číslovania je možné jednoducho vložiť časť programu, na ktorú sa pozabudlo alebo ju bolo potrebné ešte doprogramovať. Čísla riadkov mohli byť len celé čísla. Minimálny rozdiel medzí číslami riadkov je 1 (napr. 11, 12, 13, 14, 40, 70, 120).
Príkazy v Atari Basicu sa píšu veľkými písmenami. Text v programe môže byť písaný malými aj veľkými písmenami. Atari Basic podporoval iba znaky anglickej abecedy, takže slovenčina a ani iné v súčasnosti podporované jazyky neboli podporované. Znaky národnych abecied ale mohli byť zobrazené, napríklad graficky.
Atari Basic - úvodná obrazovka po zapnutí počítača.
Atari Basic - úvodná obrazovka po zapnutí počítača.
Atari Basic - ukážka programu.
Atari Basic - ukážka programu.
Atari Basic - ukážka výpisu programu.
Atari Basic - ukážka výpisu programu.
Pôvodný Basic mal podporovať príkaz REMARK, čo je ekvivalent príkazu REM. V emulátore Atari800Win Plus po zadaní príkazu REMARK je výsledkom REM ARK, ako vidieť na obrázku.

Atari Basic bol dostupný nasledujúcich verziách:

  • Revision A, prvá verzia s viacerými chybami bola dodávaná na kartridži v 8KB ROM pamäti
  • Revision B, opravená verzia A, ktorá už nebola dodávaná na kartridži
  • Revision C, posledná revízia Atari Basicu bola zameraná najmä na problém s pretečením pamäte (memory leak). Táto verzia bola v limitovanom množstve dodávaná aj na kartridži.