READY

Atari 1650 XLD a 800XLD

  • Oba počítače boli predstavené ako prototypy, ale nedostali sa do hromadného predaja.
  • Atari 800XLD mal byť lacnejším variantom 1450XLD bez modemu a hlasového syntetizátora. Zároveň mal počítač obsahovať čip Freddie a integrovaný kontroler pre disketové mechaniky.
  • Atari 1650XLD mal mať vyhotovenie ako Atari 1450XLD s klávesnicou radu 1200XL.