READY

Atari 65XE (1985-1992)

  • Zmena dizajnu do podoby silnejšieho brata ST.
  • Pribudol čip Freddie pre správu pamäte. Port pre kartridž bol už v zadnej časti počítača.
  • Počítač obsahoval Atari Basic Revision C.
  • CPU: 6502C, 1.79 MHz.
  • Pamäť: RAM 64 KB, ROM 16 KB Operačný systém + 8 KB Atari BASIC.
  • 57 kláves + 5 funkčných (Help, Start, Select, Option, Reset)
  • Porty: 2 ovládačové, 1 kartridž port.
  • Enhanced Cartridge Interface nahradil Parallel Bus Interface z XL modelov. V niektorých verziách (Severná Amerika) nebol zabudovaný expanzný slot (ECI).
  • Pôvodne bol model 65XE nazvaný Atari 900XLF o čom svedčí aj vyrytý nápis na prvých základných doskách.
Počítač Atari 65XE.
Počítač Atari 65XE.
Počítač Atari 65XE - zadná časť bez ECI portu.
Počítač Atari 65XE - zadná časť bez ECI portu.
Nápis 900XLF na prvých plošných spojoch Atari 65XE.
Nápis 900XLF na prvých plošných spojoch Atari 65XE.