READY

Počítač Amiga 1000

Amiga 1000 bola predstavená v roku 1985 v Lincolnovom centre v New Yorku. Predaj začal v septembri. Dizajn nepripomínal klasické domáce počítače Commodore či Atari, išlo skôr o vyhotovenie v štýle IBM, resp. Atari MEGA ST. Počítač vychádzal z architektúry koprocesorov, ktorých úlohou bolo odľahčiť CPU, aby sa CPU mohlo bez problémov sústrediť na riadiace a výpočtové úlohy. Jednotlivé pomocné čipy dostali aj svoje názvy. Agnus zabezpečoval adresovanie do pamäte, Denise pracoval so zobrazovacím adaptérom a zabezpečoval zobrazovacie funkcie, čip Paula mal na starosti I/O porty a audio.
Nová architektúra umožnila počítačom Amiga využívať paletu 4096 farieb, štvorkanálový 8 bitový stereo zvuk s 28 kHz, rýchle zobrazovacie módy až s 32 farbami súčasne na obrazovke. Amiga mala schopnosť využívať aj veľmi pomalý HAM mód (Hold and Modify), v ktorom vedela zobraziť všetkých 4096 farieb.
Medzi používané grafické režimy patrili 320x200 s 32 farbami, 320x400i s 32 farbami, 640x200 so 16 farbami a 640x400i so 16 farbami. Amiga pre zvýšenie rozlíšenia bola schopná pracovať v Interlace režimoch 320x400i a 640x400i. Základným kameňom verzie 1000 bol procesor Motorola MC68000 s frekvenciou 7,14 MHz.
Prvé modely Amiga 1000 obsahovali len 128 KB RAM, neskoršie modely už 256 KB s možnosťou rozšírenia na 512 KB. V počítači bola zabudovaná disketová mechanika CHINON pre diskety s kapacitou až 880 KB. Operačný systém Workbench 1.0 určený len pre signál NTSC sa nahrával z diskiet. Medzi ďalšie vstupno-výstupné porty patrili sériový a paralelný port, port pre pevný disk a 2 game porty. Ako zobrazovacia jednotka slúžil 13 palcový RGB monitor. Cena počítača sa pohybovala na úrovni 1300 USD bez monitora.
Počítač Amiga 1000 s operačným systémom Workbench 1.0.
Počítač Amiga 1000 s operačným systémom Workbench 1.0.
Počítač Amiga 1000 zadná časť. Zľava výstup na klávesnicu, tlačiareň (paralelný port), disketovú mechaniku, modem (sériový port), ľavý audio výstup, pravý audio výstup, RGB Monitor, Composite TV, Composite Video a dole napájanie.
Počítač Amiga 1000 zadná časť. Zľava výstup na klávesnicu, tlačiareň (paralelný port), disketovú mechaniku, modem (sériový port), ľavý audio výstup, pravý audio výstup, RGB Monitor, Composite TV, Composite Video a dole napájanie.